veřejný prostor

pro dům a zahradu

Živé ploty jsou oblíbeným designovým prvkem v soukromých zahradách i ve veřejném prostoru. Rozmanitě koncipované a smíšené živé ploty pestrých barev přinášejí neocenitelnou ekologickou hodnotu.
Navigátor pro živé ploty vám pomůže na pár kliknutí myší vytvořit ekologicky hodnotné smíšené živé ploty. Pro správnou volbu keřů je velmi důležité zohlednit podmínky stanoviště, jako je světlo/stín, kvalita půdy a klimatické aspekty. Většina keřů v Navigátoru živých plotů se vyznačuje mimořádnou vitalitou a představuje vysoký přínos pro biologickou rozmanitost.

společně pro zdravý zítřek