veřejný prostor

pro dům a zahradu

Úvod

Co nabízí navigátor pro živé ploty

Smíšené živé ploty s ekologickou hodnotou lze pomocí Navigátoru pro živé ploty sestavit na pár kliknutí myší. Tento online nástroj nabízí majitelům zahrad i obcím podporu při výběru rostlin pro živé ploty.

Které živé ploty navigátor obsahuje

Pestré živé ploty s původními a ekologicky významnými keři jsou robustního vzrůstu a poskytují životní prostor a potravu místní fauně. K poškození suchem, k napadení škůdci nebo chorobami rostlin dochází u smíšených živých plotů vhodných pro danou lokalitu jen zřídka. Databáze Navigátoru pro živé ploty proto obsahuje pouze domácí nebo ekologicky významné dřeviny. Dřeviny, zejména v městských oblastech, se kromě extrémních povětrnostních jevů, k nimž dochází v důsledku změny klimatu stále častěji, musí vyrovnávat i se zatížením solí na silnicích. Proto lze v databázi vybrat rovněž rostliny pro živý plot, které jsou vůči soli vysoce tolerantní.

V současné době je v Navigátoru živých plotů zahrnuto 160 různých rostlin vhodných pro živé ploty. Navigátor se průběžně doplňuje.

Správné používání navigátoru pro živé ploty

Rozlišování mezi soukromými zahradami a veřejným prostorem

Majitelé soukromých zahrad mohou vyhledávat živý plot dle svého přání v kategorii "Domov a zahrada".

V kategorii "Veřejný prostor" najdou vhodné živé ploty zahradníci a všichni, kdo se starají o parky, zeleň okolo silnic a cest, na sídlištích a o ostatní zelené plochy.

Kritéria výběru: Rychlé vyhledávání a podrobné vyhledávání

Pokud chcete najít vhodný živý plot pro dané stanoviště, měli byste nejprve zvážit podmínky stanoviště, jako je světlo a stín, půdní podmínky, zásobování vodou, vliv větru a mikroklima.

Při podrobném vyhledávání můžete zadat požadavky na živý plot nebo na podmínky daného místa, k dispozici jsou na výběr: nároky na světlo, požadovaná výška, intenzita růstu, ekologická hodnota, odolnost vůči klimatickým změnám nebo tolerance vůči soli.

Pomocí rychlého vyhledávání můžete jedním kliknutím najít například živé ploty pro speciální použití, jako jsou ploty poskytující ochranu před větrem nebo ploty sloužící jako pohledová clona pro školkové a školní zahrady.

Seznam oblíbených položek

Kliknutím na navrhované keře v nabídce Vyhledávání najdete podrobný popis vybraného keře. Tento informační list si můžete stáhnout ve formátu pdf, uložit jej do seznamu oblíbených položek ("Přidat na seznam") nebo si jej vytisknout pro svůj nákup.

Keře, které jste zařadili do užšího výběru a přidali do seznamu, si můžete nyní zobrazit v Seznam oblíbených položek: Klikněte na "Seznam oblíbených položek" na pravém okraji stránky.

Výběr správného živého plotu

Výběr keřů pro živý plot je nutné dobře zvážit, protože jen tak se živý plot bude správně vyvíjet, zůstane zdravý po celá desetiletí a bude schopen poskytovat důležité ekosystémové služby.

Než se zamyslíte nad konkrétními druhy nebo odrůdami keřů, měli byste se blíže seznámit s podmínkami daného místa a specifickými nároky stanoviště.

Zvláště velký vliv na vývoj živého plotu má stanoviště, půda, výsadba a péče o keře.

Stanoviště

Každá lokalita má své specifické podmínky, pokud jde o světlo, teplotu a povětrnostní vlivy. Ne každý druh nebo odrůda keře se dokáže vyrovnat se všemi těmito podmínkami stejně dobře - každý keř je individuální a má své vlastní rozpětí možností z hlediska ekologie. Proto platí, že úplně prvním krokem je důkladné zjištění informací o stanovišti.

Půda a substrát

Velkou pozornost je třeba věnovat kořenovému prostoru. Protože pouze v případě, že je k dispozici dostatek místa a dobrý (podzemní) prostor pro zdravý růst kořenů, mohou se keře dobře vyvíjet i nad zemí!

Půdy mohou mít velmi rozdílnou kvalitu. Půdní druh nebo zrnitost (písčitá, hlinitá, jílovitá půda), propustnost vody, obsah živin a humusu, struktura, hodnota pH (od kyselé po zásaditou) jsou vlastnosti, které určují charakter půdy. I zde mají keře velmi specifické ekologické optimum vhodné pro jejich růst.

Zejména v osídlených oblastech je třeba brát v úvahu i další aspekty, jako je znečištění posypovou solí, zhutnění a často nepříznivé podmínky pro výsadbu a růst v místech kolem komunikací.

Přeprava a výsadba

Dobré výchozí podmínky se zajistí vhodnou přepravou, která rostliny nepoškodí, a odbornou výsadbou. Pro dobrý vývoj keře v následujících letech je nezbytná vhodná péče o mladé rostliny (viz také „Pokyny pro výsadbu a péči“).

Výběr druhů/odrůd

Jakmile definujete faktory pro stanoviště, můžete začít s výběrem vhodných druhů a odrůd keřů.

Nyní lze zodpovědět i následující otázky: Jakou funkci by měl živý plot plnit? Měl by to být živý plot zajišťující soukromí, nízký živý plot nebo volně rostoucí živý plot? Více informací najdete v části Typy živých plotů.

Jak vysoký může být živý plot? Rovněž estetická přání, jako jsou atraktivní květy nebo barevné podzimní listí, hrají při výběru svou roli.

Forma vzrůstu a tolerance vůči řezu, např. vzrůst pevně vzpřímený, široce rozložitý nebo vícekmenný, mají rozhodující vliv na pozdější celkový vzhled živého plotu.

Důležitou roli samozřejmě hraje i budoucnost: u keřů je třeba brát v úvahu globální oteplování, zejména na extrémnějších místech, jako je okolí cest nebo v zastavěných oblastech. Zde by měly být vybírány pouze keře, které vykazují vysokou odolnost vůči klimatickým změnám a soli.

společně pro zdravý zítřek