veřejný prostor

pro dům a zahradu

Typy živých plotů

Pod pojmem živý plot se často rozumí přísně formálně tvarovaný plot, v němž jsou keře řazeny v jedné linii vedle sebe. Živé ploty však lze uspořádat a kombinovat rozmanitějšími způsoby, čímž se jejich ekologický význam může výrazně zvýšit. Tyto různé typy živých plotů ukazují škálu možnosti pro výběr co nejlepších realizací na vlastní zahradě nebo ve veřejné zeleni.

Živé ploty jsou důležitým ekologickým přírodním prvkem zahrady, jež propojuje zahrady a veřejná prostranství, a tvoří tak přirozený most pro původní volně žijící živočichy. Čím více prostoru živý plot zabírá (i do šířky!), tím je cennější pro ježky, ptáky, hmyz a drobné živočichy.

Čím rozmanitější je jeho vzhled a čím více různých druhů keřů obsahuje, tím více různých a z části i chráněných živočichů v něm najde potravu a úkryt: rozmanitost přitahuje rozmanitost!

Jako příklady nejdůležitějších typů živých plotů jsou nyní dále popsány živé ploty zajišťující soukromí, živé ploty z planých keřů, živé ploty vytvářející zátiší a nízké živé ploty.

Živý plot zajišťující soukromí

Živý plot zajišťující soukromí je takový plot, který chrání před zvědavými pohledy. Tento živý plot je záměrně vysazen hustěji, aby mohl co nejlépe a co nejdříve plnit funkci pohledové clony. Rostliny jsou od sebe vysázeny na vzdálenost 0,75 - 1 m, doporučuje se navíc výsadba ve dvou řadách do sponu se vzdáleností mezi řadami 1 - 1,5 m. Tento živý plot se skládá z různých druhů keřů, které v létě vytvářejí hustou clonu z listů. Zejména dvouřadé živé ploty poskytují díky hustému větvení určitou vizuální ochranu i v zimě, která je pro toto roční období obvykle zcela dostatečná. V místech, kde je hodně vidět, lze živý plot doplnit také stálezelenými keři.

Volně rostoucí živý plot

Ve volně rostoucím živém plotě nalezne uplatnění široká škála nejrůznějších planých keřů. Jedná se o živý plot nenáročný na péči, kterému nejsou vnucovány žádné rovné linie. Nechává se rozvinout v celé své přirozené kráse a volnosti. Prořezává se pouze čas od času, případně podle potřeby. V závislosti na prostoru může být živý plot vysazen ve dvou nebo více řadách, klikatě nebo rovně za sebou. Rostliny se vysazují vždy 1,5 - 2 m od sebe, protože zde lze vysadit i plané keře rozrůstající se do šíře, je třeba podle toho naplánovat větší prostor. Vzdálenost mezi řadami by měla být alespoň 1 až 1,5 m.

Živý plot vytvářející zátiší

Živý plot pro zátiší je vysázen z různých keřů. Jde o prostorové řešení a záměrné vytvoření zákoutí. Cílem je vytvoření úkrytu nebo chráněného místa. Za tímto účelem se vysazují jednotlivé druhy keřů ve skupinách, které vystupují z lineárního tvaru živého plotu a vytvářejí tím svůj vlastní prostor.

Nízký živý plot

Nízké živé ploty se skládají zejména z rostlin, které jsou vhodné do míst s omezenou výškou. Pro dosažení barevné pestrosti se kombinují různé keře s výškou růstu 0,5 - 1,5 m. Nejvyšší dřeviny dorůstají maximální výšky 2 m. Tyto keře se vysazují na vzdálenost rostlin 1 - 1,2 m, vzdálenost mezi řadami je 0,75 m, mohou být vysazeny v přímé linii nebo klikatě a mírně posunuté.

společně pro zdravý zítřek