veřejný prostor

pro dům a zahradu

Pokyny pro výsadbu a péči

Nákup keřů je třeba dobře zvážit. Z hlediska ochrany přírody je dobré upřednostňovat domácí a regionálně rozšířené dřeviny, aby nedošlo k ohrožení místní flóry. Pokud se používají nepůvodní rostliny, může dojít ke změně druhové a mezidruhové rozmanitosti v přírodě. Je důležité zvážit podmínky stanoviště, výšku a tvar rostliny a dle toho vybrat vhodné keře. Teprve poté byste měli kontaktovat nebo navštívit zahradnictví ve vašem regionu.

Regionální zahradnictví a školky nabízejí obvykle dobrý sortiment a zaručují vysokou kvalitu. Kromě toho jsou regionálně pěstované dřeviny nejlépe přizpůsobeny místnímu klimatu a půdě. A to, co zrovna není na skladě, si tam obvykle můžete objednat, protože zahradnictví a školky jsou často propojeny s dalšími dodavateli.

Kritéria kvality

Mladší nebo již vzrostlejší keř? Otázka ceny hraje jistě také určitou roli. Mladé sazenice se po výsadbě rychleji přizpůsobí novému stanovišti. Silnější růst často během několika málo let vykompenzuje menší počáteční velikost. Čím větší je keř, tím opatrnější zacházení vyžaduje při přepravě, výsadbě a následné péči.

Hledejte zdravé a vitální rostliny:

 • silné výhonky a kompaktní kořeny
 • statný vzrůst je lepší než dlouhé a tenké výhonky
 • bez poranění kmene a větví
 • místa řezu na větvích musí být dobře zacelená
 • také u kontejnerových rostlin nutná kontrola kořenů: žádné zkroucené kořeny (deformace kořenů způsobené příliš dlouhým pobytem v kontejneru)
 • pokud jsou již olistěné: prohlédnout listy, rostliny se skvrnami na listech raději nekupovat
Doprava

Při přepravě je obzvláště důležitá opatrná manipulace, aby nedošlo k poranění větví a kmene:

 • mladé výhony jsou velmi citlivé na tlak a hrozí jim zlomení, proto je při fixaci opatřete měkkou ochranou nebo je přepravujte tak, aby se rostliny nemohly převrátit
 • výhonky se svážou dohromady
 • chraňte všechny části rostliny před odřením (např. přikrývkami).
 • dřeviny bez kořenového balu (prostokořenné): kořeny bezpodmínečně chránit před sluncem, větrem, vysycháním a mrazem

Prostokořenné nebo v kontejneru

Dřeviny lze zakoupit prostokořenné, s kořenovým balem nebo v kontejneru. Rostliny s holými kořeny jsou k dispozici pouze v období vegetačního klidu. Správná doba pro výsadbu je po opadu listů a před rašením, dokud není půda zmrzlá. Čím dříve rostliny na podzim zasadíte, tím lépe, protože sazenice pak mají delší čas na zakořenění. Druhy citlivější na mráz by se měly vysazovat spíše na jaře. Rostliny v kontejnerech lze sázet po celý rok, ale v létě je třeba věnovat mnohem větší pozornost zalévání.
Prostokořenné keře by měly být vysazeny co nejdříve. Pro dočasné skladování je založte kořeny do zeminy na stinném místě a udržujte rovnoměrně vlhké. Před výsadbou je na několik hodin vložte do kbelíku s vodou; ideální je použít kompostový čaj. Odřízněte odumřelé kořeny. Také keře v kontejnerech by se měly dobře zalévat. Pokud již kořeny rostou na dně kontejneru v kruhu, doporučuje se podříznutí kořene. Jestliže jsou kořeny odříznuty, měly by být odpovídajícím způsobem zkráceny i nadzemní výhonky.

Výsadba

Jestliže je vyžadována rovná linie výsadby, lze před sázením rostlin natáhnout provázek. Pokud dáváte přednost přirozenému vzhledu živého plotu, můžete se na vhodných místech záměrně odchýlit od rovné linie. Takto budou lépe vypadat i vyšší nebo obzvláště atraktivní keře. Při výsadbě druhé řady je možné sázet ve sponu, čímž se dosáhne hustšího živého plotu jako celku. Doporučuje se také vědomě naplánovat seskupením rostlin zátiší (viz také typy živých plotů).

Výsadbová jáma:

Výsadbová jáma musí být nejméně dvakrát širší a hlubší než kořenový bal. Celé kořeny by měly mít dostatek prostoru, aby se neohýbaly. Kořenový bal a kořeny kontejnerových rostlin se před zasazením do výsadbové jámy uvolní, čímž se zajistí lepší růst. Čím těžší je půda, tím hlouběji je třeba kopat. Ve spodní části výsadbové jámy se půda rýčem dodatečně nakypří do hloubky. Je třeba dbát na to, aby hlavní osy dřeviny stály svisle. Kromě toho by keře neměly být zasazeny hlouběji, než byly předtím v kontejneru. Při výsadbě růží by se místo roubování mělo nacházet na šířku ruky pod povrchem půdy, nikoli nad ním, jako je tomu u ovocných stromků.

Zemina/substrát:

U běžných půd se vrchní vrstva půdy smíchá s 1/3 dobře uleženého kompostu. U těžkých půd přidejte křemenný písek, štěrk nebo cihlovou drť. Pokud nemáte k dispozici kompost, můžete použít i bezrašelinný substrát ze specializovaného obchodu.

 

Pletivo proti hrabošovitým:

Zejména v případě známého výskytu hrabošovitých by se měl kořenový bal před výsadbou obalit pletivem proti hrabošovitým:

 • používejte pletivo s maximální velikostí ok 13 mm
 • nepozinkované pletivo časem tleje a tak nedochází k poškození kořenů, které jím prorůstají
 • při výsadbě by pletivo mělo sahat až ke kmeni na povrchu (jinak se do kořenové zóny dostanou hrabošovití shora)

Výsadba a zálivková mísa:

 • kořenový bal musí být před výsadbou dobře nasáklý vodou
 • odstraní se přepravní drátěné pletivo nebo ochranné materiály kolem kořenového balu, které nezetlí
 • poškozené kořeny se čistě odříznou
 • hloubka výsadby kořenového balu by měla odpovídat předchozí hloubce zasazení rostliny v zahradnictví - po zasazení půdu lehce přitlačit
 • vytvarovat okraj pro zalévání a důkladně rostlinu zalít

Zálivka

Mladé dřeviny potřebují během suchých období pravidelně vodu, proto je jedním z nejdůležitějších opatření vhodná zálivka. Při zalévání je třeba dodržovat následující pravidla:

 • čím je keř mladší, tím je důležitější přiměřená zálivka, protože jeho kořenový systém ještě není tak velký, aby se dokázal sám dobře zásobovat vodou i v období sucha
 • zalévejte raději méně často, ale důkladně
 • na metr výšky rostliny se v extrémně suchých obdobích zalévá každé 3-4 dny množstvím vody cca 10 litrů na rostlinu
 • od druhého roku růstu se zalévá pouze za velkého sucha
Hnojení a posilování

Čerstvě vysazené keře se dodatečně nehnojí. Substrát nebo přidaný kompost obsahuje dostatek živin. Přírodě blízké živé ploty nepotřebují žádná další hnojiva. Listí a další odpad z živého plotu slouží k tvorbě humusu a měly by se nechat ležet pod keři.

Keře náchylné k plísním lze pravidelně postřikovat a zalévat odvarem na posílení rostlin, jako je přeslička rolní, kompostový čaj nebo přípravky na posílení rostlin ze specializovaných obchodů. Tím se zvyšuje vitalita rostlin.

Keře by se měly vždy mulčovat posekanou trávou, dřevní štěpkou, fermentovaným dřevním vláknem apod. Tímto se potlačí plevel, který by mohl mladým keřům konkurovat, navíc zůstane půda déle vlhká.

Stříhání živých plotů

V závislosti na funkci živého plotu a požadovaném vzhledu se stříhá častěji nebo méně často.

Prořezávání volně rostoucích živých plotů

Přirozeně rostoucí živé ploty stačí prořezávat přibližně každých pět let. Při prořezávání se starší nebo příliš vysoké větve odstraní zespodu, zatímco mladší výhonky se ponechají a dopřeje se jim více prostoru pro růst.

Díky těmto prořezávkám je zachována přirozená forma vzrůstu dřevin a živočichové nepřicházejí o své útočiště. Prořezávání je nejběžnější a především nejšetrnější způsob řezu živého plotu!

Stříhané živé ploty

Přísně tvarované živé ploty se pravidelně stříhají, k tomuto účelu lze natáhnout provázky, které slouží při stříhání jako vodítko. Keře by měly být obecně dole o něco širší než nahoře, aby i spodní větve získaly dostatek světla.

Pokud si přejete hustý stříhaný živý plot, měli byste jej stříhat pravidelně jednou až dvakrát ročně.

Doba stříhání

Správná doba pro stříhání je po dokončení růstu hlavního výhonu v červnu a po dokončení letního růstu v srpnu.

Po srpnu by se již nemělo stříhat, jinak jednoleté výhony nestihnou vyzrát a mohou v zimě zmrznout.

Další vhodnou dobou pro stříhání je časné jaro; stříhání před rašením listů má tu výhodu, že neohrozí hnízdící ptáky. Sezóna hnízdění nezačíná pro většinu druhů ptáků dříve než v březnu.

Řez na pařez

Většinu živých plotů z původních dřevin lze před březnem seřezat až tzv. na pařez (všechny větve se seříznou těsně nad zemí). Tato metoda se doporučuje postupně a v případě, že jsou živé ploty ve spodní části holé. Při tom by se měl na pařez seříznout jen každý třetí keř, druhá třetina v následujícím roce a ve třetím roce zbývající keře. Takto mají živočichové stále k dispozici dostatek vegetace.

Pro všechny práce platí z důvodu zákonné ochrany ptactva: Před zásahem proveďte důkladnou vizuální kontrolu hnízdišť, protože ta jsou celoročně chráněná. Při prováděné údržbě se hnízdo musí vynechat.

společně pro zdravý zítřek